Choose Language:

  صفحه نخست > محصولات > لوازم جانبی استخر > تجهیزات نگهداری استخر 

maxresdefault

مشخصات فنی صافی جاروی متصل به اسکیمر Leaf Canister:

  • قابلیت کانکت شدن بین شلنگ های جارو های دستی و اتوماتیک
  • قابلیت جمع آوری برگ، شاخه درخت، مو و سایر اجرام موجود در آب قبل از آنکه به داخل پمپ و یا فیلتر استخر وارد شوند
  • کاهش نیاز به تمیزکردن سبد پیش فیلتر پمپ و کاهش تعداد بک واش فیلتر
  • افزایش طول عمر پمپ و موتور آن با ممانعت از گرفتگی
  • دارای مخزن شفاف که باعث می شود بدون نیاز به باز کردن آن از پر بودن مخزن تمیز ککنده مطلع شد
  • سیستم قفل محکم و ضد آب که با سهولت باز می شود.